Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Výzva projektu Stopy totality

Vážení přátelé,
obracíme se na vás s možností zapojit se do projektu
STOPY TOTALITY

Vyzýváme žáky/studenty, aby pátrali po příbězích veřejnosti dosud neznámých lidí a zkoumali přitom život, jaký byl od konce války až do poloviny šedesátých let. Cílem projektu není hodnotit postoje lidí v totalitním režimu, ale poznávat tzv. z první ruky, z příběhů a dokumentů pokud možno místních, dějiny nedávné doby a v nejbližším okolí.

Výpovědi i dokumenty budou v rámci projektu uchovány a zpracovány samotnými účastníky do textů, webů a panelů. Účastníci se tak zaslouží mj. o záchranu dobových dopisů, dokumentů a fotografií, které by dalším generacím už neměl kdo popsat a dát do souvislostí.

Bude někdo ve vašem okolí ochoten vyprávět vám o svém životě v tomto dějinném údobí? Vzpomene si na někoho, pro koho zásah moci znamenal smrt nebo dlouhodobé věznění nebo jiný druh útlaku? Znáte někoho, komu nástup komunismu zásadně změnil život? Účastníci by měli sami najít pamětníky a získat tak syrové výpovědi, které zazní možná úplně poprvé. Mohou také začít u pamětní desky („Jaké příběhy jsou asi skryté za jmény?“), u archivářů a kronikářů, v knihovně. Prostřednictvím rozhovorů s pamětníky, studiem místních archivních záznamů, dobového regionálního a místního tisku a porovnáním s archivními databázemi a dokumenty se tak žáci a studenti dotknou živé historie a mimo jiné zblízka poznají, jak mechanismus moci mění život lidí. Tento metodický postup – použití nejméně tří zdrojů, z nichž nejméně dva jsou vymezeny lokalitou projektu – jsme si ověřili v projektu Zmizelí sousedé v průběhu deseti let jeho existence.

Při dodržení zadaných parametrů (zašleme na vyžádání) může vzniknout výstava a webová stránka, kterou budou mít chuť následovat další. A tak by měly být vaše práce v podobě reprezentativní výstavy a webových stránek motivací pro další skupiny v průběhu tříletého projektu. Účastnické školy si u nás mohou objednat úvodní přednášku lektorů Centra pro orální historii Ústavu pro soudobé dějiny. V rámci projektu také školy budou moci navštívit archiv Ústavu pro studium totalitních režimů.

Jako konkrétní záchytné body a inspiraci jsme pro začátek zvolili tato tři témata:

1. Podepiš!
Pátrejte po lidech, kteří se ve vaší obci nebo městě vzepřeli nátlaku ke vstupu do komunistické strany, JZD nebo StB. Jen pouhá existence těchto lidí a jejich další osud ve srovnání s životy těch, kteří podepsali, vykresluje dobu.

2. Slyšeli jste Svobodku?
Inspirovalo nás blížící se 60. výročí Rádia Svobodná Evropa. Hledejte, jak vysílání Rádia Svobodná Evropa ovlivňovalo život lidí v tehdejším Československu. Samotný poslech takzvané štvavé vysílačky byl riskantní, někteří lidé ale posílali do Mnichova i své zprávy a vzkazy a nejednou za to draze zaplatili.

3. Akce K
Tato akce Ústředního výboru KSČ byla zaměřena proti klášterům. Podle údajů České biskupské konference bylo v roce 1950 celkově zlikvidováno 247 klášterů mužských a 670 ženských. Postiženo bylo celkem 2528 řeholníků a 11 896 řeholnic. Školy mohou vyjít z putovní výstavy, která je momentálně umístěna v Památníku Vojna u Příbrami. Návštěva výstavy se může stát dobrou motivací pro začátek projektu.

Uzávěrka prvních prací v rozsahu nejméně 10 stran textu doplněného fotografiemi a dokumenty bude 30. června 2011. Ve spolupráci s řešiteli vytvoříme z těchto prací pilotní výstavu pro inspiraci ostatním. Přihlášky do projektu přijímáme do konce ledna 2011.

Potvrzení zájmu o účast na projektu a případné dotazy zasílejte na adresu Stopy.totality@seznam.cz nebo se obraťte na hlavní koordinátorku projektu Martu Vančurovou, tel.: 603 147 074.

Projekt je financován z Evropských strukturálních fondů prostřednictvím operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Projektu poskytl záštitu prozatímní generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan.

Prosím, kontaktujte nás před začátkem práce na projektu.

logolink-Stopy-mini